Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Elektrotehnoloģiju datorvadība (WECO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Regulēšanas teorijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Kr1 - 11 , Nedēļas: 1.-6.

Lab.d. Regulēšanas teorijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Kr1 - 203 , Nedēļas: 7.-8.

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. I.Ivaškins , Ķīp6A/6B - 454 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. J.Maksimkina , M1/1 - 202
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Elektroniskās iekārtas

Doc. O.Krievs , Kr1 - 31
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. J.Maksimkina , M1/1 - 202 , Nedēļas: 1.-8.

18.00 - 21.30

Lekc.; Lab.d. Elektronu ierīces

Lekt. U.Antonovičs , M1/1 - 210 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)