Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Muitas un nodokļu administrēšana (RIGM0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Nodokļu plānošana

Prof. K.Ketners , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-11.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Nodokļu plānošana

Prof. K.Ketners , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-11.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Muitas un nodokļu administrēšanas aktualitātes

I.Knoka , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Muitas un nodokļu administrēšanas aktualitātes

I.Knoka , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

Prof. E.Gaile-Sarkane , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lab.d. Stratēģiskā vadīšana

Prof. E.Gaile-Sarkane , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Nodokļu plānošana

Prof. K.Ketners , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-10.

18.15 - 19.50

Pr.d. Muitas un nodokļu administrēšanas aktualitātes

Prof. K.Ketners, Asoc.prof. V.Andrējeva , KC6 - 311

20.15 - 21.50

Kons. Maģistra darbs

Prof. K.Ketners , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-11.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)