Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Lekt. V.Minkevičs , KC6 - 401

10.15 - 11.50

Pr.d. Makroekonomika

U.Kamols , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika ekonomistiem

Lekt. A.Pola , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika ekonomistiem

Lekt. A.Pola , KC6 - 509
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Makroekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomiskā statistika

Asoc.prof. A.Orlovska , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Vadīšanas teorija (pamatkurss)

Doc. I.Ezera , KC6 - 409

14.30 - 16.05

Pr.d. Vācu valoda 2

Doc. I.Siliņa , KC6 - 509
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. Z.Seņko , KC6 - 509 , 1.grupa

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. I.Liokumoviča , KC6 - 511 , 2.grupa

12.30 - 14.05

Lekc. Tehnoloģiju fizikālie pamati

Prof. A.Medvids , PV3/7 - 213

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)