Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība ekonomistiem

Asist. L.Budņiks , KC6 - 523 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datormācība ekonomistiem (studiju projekts)

Asist. L.Budņiks , KC6 - 523 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Makroekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika ekonomistiem

Lekt. A.Pola , KC6 - 523
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Asoc.prof. A.Orlovska , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Doc. A.Fiļipovs , KC6 - 501

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. I.Blumfelde , KC6 - 303

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika ekonomistiem

Lekt. A.Pola , KC6 - 311

12.30 - 14.05

Pr.d. Makroekonomika

Lekt. G.Blagova , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Vācu valoda 2

Doc. Ā.Servuta , KC6 - 409

10.15 - 11.50

Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Statistika

Asoc.prof. A.Orlovska , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)