Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (WBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lab.d. Inženierķīmija

Doc. M.Plotniece , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 9.-16.

19.40 - 21.00

Lekc. Inženierķīmija

Doc. M.Plotniece , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lab.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Prof. I.Radiņš , Ķīp6A/6B - 211 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 350 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 205
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc. Fizika 2

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-12.

19.40 - 21.00

Lab.d. Fizika 2

Doc. M.Jansone , PV3/7 - 403 , Nedēļas: 1.-12.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

12.40 - 16.30

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.,3. , 05.02.2011. un 19.02.2011.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)