Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Prof. M.Buiķis , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Prof. M.Buiķis , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , M1/1 - 27
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

Doc. D.Ose , M1/1 - 303

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)