Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ražošanas tehniskās sagatavošanas organizēšana

Doc. G.Kozaka , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Ražošanas tehniskās sagatavošanas organizēšana

Doc. G.Kozaka , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lab.d. Ražošanas tehniskās sagatavošanas organizēšana

Doc. G.Kozaka , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Uzņēmējdarbības plānošana

Asoc.prof. R.Alsiņa , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Uzņēmējdarbības plānošana

Asoc.prof. R.Alsiņa , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Uznēmējdarbības organizēšanas koncepcijas un metodes

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Pr.d. Uznēmējdarbības organizēšanas koncepcijas un metodes

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)