Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 9. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Pr.d.; Lab.d. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 409

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļu plānošana uzņēmumā

Prof. K.Ketners , KC6 - 409
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

J.Černajs , KC6 - 308 , Nedēļa: 12.

20.15 - 21.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

J.Černajs , KC6 - 308 , Nedēļa: 12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Prof. N.Lāce , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

J.Caune , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

J.Caune , KC6 - 409 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Investīcijas un finansēšana

Prof. N.Lāce , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Projektu plānošana un kontrole

Doc. I.Eriņš , KC6 - 308

20.15 - 21.50

Lekc. Ekonomisko un komercaprēķinu metodes

Asoc.prof. I.Voronova , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

Doc. I.Eriņš , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

J.Černajs , KC6 - 308 , Nedēļas: 1.,5.,12.

20.15 - 21.50

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

J.Černajs , KC6 - 308 , Nedēļas: 1.,5.,12.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.00 - 14.00

Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība

J.Černajs , KC6 - 308 , Nedēļas: 1.,5.,12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)