Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Prof. J.Ieviņš , KC6 - 419

18.15 - 19.50

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)

Asoc.prof. R.Alsiņa , KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)