Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba vadīšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekoloģijas vadīšana

Asoc.prof. T.Tambovceva , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Darba vadīšana

Prof. J.Zvanītājs , KC6 - 309 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas vadīšana

Asoc.prof. T.Tambovceva , KC6 - 223 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 105

10.15 - 11.50

Pr.d. Uzņēmējdarbības vadīšana

Doc. I.Ezera , Ķīp6A/6B - 221 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 1a , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības vadīšana

Doc. I.Ezera , Ķīp6A/6B - 133
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības plānošana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 223

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Uzņēmējdarbības plānošana

Lekt. K.Marinska , KC6 - 309

16.30 - 18.05

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Prof. M.Buiķis , KC6 - 309 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Prof. M.Buiķis , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības vadīšana (studiju projekts)

Doc. I.Ezera , KC6 - 419

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)