Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICNV)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Īpašuma vērtēšanas procedūras

D.Baltruma , K1 - 317a

10.15 - 11.50

Lekc. Komercsabiedrības saimnieciskās darbības vērtēšana

Asoc.prof. J.Vanags , K1 - 317a

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercsabiedrības saimnieciskās darbības vērtēšana

Asoc.prof. J.Vanags , K1 - 317a
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Īpašuma vērtēšana ārvalstīs

Prof. I.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma risku vadība

M.Grīnbergs , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Nekustamā īpašuma risku vadība

M.Grīnbergs , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Īpašuma vērtēšana ārvalstīs

Prof. I.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Īpašuma vērtēšana ārvalstīs

Prof. I.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Nekustamā īpašuma vērtēšanas standarti Eiropā

Doc. M.Vilnītis , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Vērtēšanas teorijas pamati

Doc. M.Vilnītis , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana

Doc. M.Vilnītis , KC6 - 215
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.50

Lekc.; Pr.d. Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 215 , Nedēļa: 10. , Lekcijas notiek pēc individuālā grafika 08.04.2011
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.50

Lekc. Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana

Doc. J.Mežiels , KC6 - 215 , Nedēļa: 10. , Lekcijas notiek pēc individuālā grafika 09.04.201
S
V
Ē
T
D
I
E
N
A

09.00 - 15.50

Lekc. Sevišķu /īpašu/ objektu vērtēšana

Doc. J.Mežiels , K1 - 317a , Nedēļa: 10. , Lekcijas notiek pēc individuālā grafika 10.04.2011

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)