Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 21.35

Lekc.; Pr.d. Lietišķā etiķete

Doc. Z.Lejniece , Āz12 - 9 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Tirgzinības

Lekt. I.Andersone , KC6 - 410
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Pr.d.; Lab.d. Dabsaimniecības ekonomika

Lekt. V.Mihejeva , KC6 - 513 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.-15.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Pr.d.; Lab.d. Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati

Lekt. V.Mihejeva , KC6 - 508

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)