Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (WBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Būvmateriāli (pamatkurss)

Doc. G.Šahmenko , Ķīp6A/6B - 226
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Sūkņi, ventilatori, kompresori

Doc. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 144
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , PV3/7 - 203 , Nedēļas: 9.-16.

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Tehniskā termodinamika

Doc. A.Cars , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: 1.-8.

19.40 - 21.00

Lab.d. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , PV3/7 - 337 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (būvniecībā) 2

Lekt. S.Sokolova , Ķīp6A/6B - 205 , Nedēļas: 1.-8.

18.00 - 21.40

Lekc.; Pr.d. Ekonomika

Lekt. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 205 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)