Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Lekt. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika

Lekt. K.Marinska , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati

Doc. D.Ose , KC6 - 419

12.30 - 14.05

Lekc. Makroekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 419
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Asist. L.Budņiks , KC6 - 501

12.30 - 14.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Lekt. K.Marinska , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Statistika

O.Priede , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība ekonomistiem (studiju projekts)

Asist. L.Budņiks , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Statistika

O.Priede , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Lekt. A.Starčenko , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Makroekonomika

Asist. U.Kamols , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. I.Dimpere , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Prof. M.Buiķis , KC6 - 223 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Prof. M.Buiķis , KC6 - 223 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)