Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 21.35

Lekc.; Pr.d. Makroekonomika

Prof. J.Saulītis , KC6 - 513
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , KC6 - 511

19.40 - 21.00

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Pavlova , KC6 - 511
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība ekonomistiem

Doc. A.Fiļipovs , KC6 - 401 , Nedēļas: 1.-12.

18.00 - 21.00

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , KC6 - 508 , Nedēļas: 13.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. Ļ.Ņikuļina , KC6 - 513 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 21.35

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

Prof. J.Saulītis , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)