Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Asoc.prof. L.Ādamsone , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-11.

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Asoc.prof. L.Ādamsone , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-11.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 411

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Starptautiskā konkurence

Lekt. I.Judrupa , KC6 - 411
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Nodokļi un nodevas

T.Vanaga , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Prof. K.Ketners , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Doc. V.Ozoliņa , KC6 - 523 , Mg.oec.U.Pentjuša
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

O.Priede , KC6 - 409 , Lekcija notiek angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

O.Priede , KC6 - 523 , Lekcija notiek latviešu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Doc. V.Ozoliņa , KC6 - 14 , Nedēļas: pāra , Mg.oec.U.Pentjuša

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 105 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 105 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Asoc.prof. L.Ādamsone , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-11.

16.30 - 18.05

Pr.d. Ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas modelis (lietišķā spēle)

Asoc.prof. L.Ādamsone , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-11.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)