Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Sociālās attīstības modeļi

Doc. V.Cers , KC6 - 511 , Nedēļas: 9.-16.

18.00 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

N.Ozols , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 513 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Nodokļi un nodevas

Prof. K.Ketners , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Lietišķā ķīmija

Doc. M.Plotniece , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Lietišķā ķīmija

Doc. M.Plotniece , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)