Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Eksportējamo un importējamo preču prečzinība

G.Skadmanis , KC6 - 14 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lekt. L.Krieviņa , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Eksportējamo un importējamo preču prečzinība

G.Skadmanis , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)

Lekt. P.Patļins , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lekt. L.Krieviņa , KC6 - 307 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Nodokļi un nodevas

T.Vanaga , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 511

12.30 - 14.05

Lekc. Nodokļi un nodevas

Prof. K.Ketners , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Doc. V.Ozoliņa , KC6 - 523 , Mg.oec.U.Pentjuša
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

O.Priede , KC6 - 409 , Lekcija notiek angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

O.Priede , KC6 - 523 , Lekcija notiek latviešu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Doc. V.Ozoliņa , KC6 - 14 , Nedēļas: nepāra , Mg.oec.U.Pentjuša

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 105 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lab.d. Ekonomisko procesu analīze

Lekt. I.Ovcinnikova , Āz12 - 105 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)