Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 403 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. D.Rūpniece , PV3/7 - 356

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Prof. F.Bulavs , Ķīp6A/6B - 252 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Prof. F.Bulavs , Ķīp6A/6B - 252 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 215 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (būvniecībā)

Prof. B.Grasmanis , K1 - 301 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (būvniecībā)

Prof. B.Grasmanis , K1 - 301

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Inženierķīmija

Doc. J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Inženierķīmija

Doc. J.Vaivads , PV3/7 - 213 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 221

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 221

14.30 - 16.05

Lekc. Tehniskā termodinamika

Doc. A.Cars , Ķīp6A/6B - 221
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. U.Zītars , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. U.Zītars , M1/1 - 209 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)