Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Būvmateriāli (pamatkurss)

Asist. P.Kara , Ķīp6A/6B - 224 , Nedēļas: nepāra , I apakšgrupa

Lab.d. Būvmateriāli (pamatkurss)

Asist. P.Kara , Ķīp6A/6B - 224 , Nedēļas: pāra , II apakšgrupa

10.15 - 11.50

Lekc. Būvmateriāli (pamatkurss)

Asoc.prof. D.Bajāre, Asist. P.Kara , Āz12 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Prof. F.Bulavs , Ķīp6A/6B - 211 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)

Prof. F.Bulavs , Ķīp6A/6B - 211 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. D.Rūpniece , Ķīp6A/6B - 452 , I apakšgrupa

Pr.d. Angļu valoda 2

Doc. T.Smirnova , Ķīp6A/6B - 454 , II apakšgrupa

14.30 - 16.05

Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2

Asist. E.Skuķis , Ķīp6A/6B - 206
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvmehānikas ievadkurss

Prof. F.Bulavs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. I.Bērtule , Ķīp6A/6B - 215 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 403 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda 2

Doc. I.Siliņa , M1/1 - 218
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. I.Bērtule , Ķīp6A/6B - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lekt. I.Bērtule , Ķīp6A/6B - 202

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)