Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta elektronika un telemātika (RECT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

A.Kristiņš , Lo1/V - 301

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

A.Kristiņš , Lo1/V - 301

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valodas pamatkurss 2

Lekt. J.Kuzņecova , Ķīp6A/6B - 452

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lekt. I.Eglīte , Ķīp6A/6B - 139

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. I.Eglīte , Ķīp6A/6B - 139

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrība un magnētisms

Prof. J.Jankovskis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība ( speckurss )

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Saskarsmes pamati

Doc. A.Šteinberga , Āz12 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Asist. D.Stepins , Āz12 - 405 , Nedēļas: 8.,10.,12.,14.

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība ( speckurss )

Asist. J.Klūga , Lo1/V - 201 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valodas pamatkurss 2

Lekt. J.Kuzņecova , Āz12 - 1 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 403 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. I.Eglīte , PV3/7 - 213 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)