Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Siltumapgāde

Asoc.prof. P.Šipkovs , Ķīp6A/6B - 250

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumapgāde

Asoc.prof. P.Šipkovs , Ķīp6A/6B - 250

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Siltumapgāde (studiju projekts)

Asoc.prof. P.Šipkovs , Ķīp6A/6B - 250

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Hidrodinamika un aerodinamika

Prof. B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 256
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d.; Lab.d. Sūkņi, ventilatori, kompresori

Doc. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 144

10.15 - 11.50

Lekc. Sūkņi, ventilatori, kompresori

Doc. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 256

12.30 - 14.05

Lekc. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , Ķīp6A/6B - 205 , Nedēļas: 8.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , Ķīp6A/6B - 205 , Nedēļas: 8.-10.

Lab.d. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , PV3/7 - 203 , Nedēļas: 11.,14. , I apakšgrupa

Lab.d. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , PV3/7 - 203 , Nedēļas: 12.,15. , II apakšgrupa

Lab.d. Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Asoc.prof. D.Kalniņa , PV3/7 - 203 , Nedēļas: 13.,16. , III apakšgrupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (būvniecībā) 2

Prof. A.Krasņikovs , Ķīp6A/6B - 206

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads būvmehānikā

Doc. N.Tirāns , Ķīp6A/6B - 206

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Hidrodinamika un aerodinamika

Prof. B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 256

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)