Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Finanšu inženierija (RDCM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gadījuma procesi

Prof. K.Šadurskis , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Gadījuma procesi

Doc. O.Pavļenko , D2 - 442 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Datu bāzu vadības sistēmas

Lekt. V.Vinogradova , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lab.d. Datu bāzu vadības sistēmas

Lekt. V.Vinogradova , S1 - 105

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , M1/1 - 303
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonometrija

Prof. M.Buiķis , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Ekonometrija

Prof. M.Buiķis , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ekonometrija

Prof. M.Buiķis , D2 - 442 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroniskā komercija

Prof. E.Gaile-Sarkane , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektroniskā komercija

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

Asoc.prof. Z.Sundukova , KC6 - 411

14.30 - 16.05

Pr.d. Finanšu analīze un plānošana

Asoc.prof. Z.Sundukova , KC6 - 411

Lab.d. Elektroniskā komercija

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 402
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads datoru tīklos

Lekt. A.Riekstiņš , M1/1 - 301

10.15 - 11.50

Lab.d. Ievads datoru tīklos

Lekt. A.Riekstiņš , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmēšanas valodas

Lekt. J.Bule , S1 - 503a , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Programmēšanas valodas

Lekt. J.Bule , S1 - 511 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Programmēšanas valodas

Lekt. J.Bule , S1 - 511 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)