Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas tehnoloģija (RMMR0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc. Mērīšanas tehnoloģijas jaunākie virzieni (pamatkurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Detaļu apstrāde uz mašīnām ar ciparvadību

J.Vilcāns , V36 (Ez6) - 102

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu remonta tehnoloģija

E.Riekstiņš , V36 (Ez6) - 007
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Patentzinību pamati

Doc. I.Boiko , V36 (Ez6) - 413

12.30 - 14.05

Lekc. Perspektīvās ražošanas objektu sistēmas (speckurss)

Doc. I.Boiko , V36 (Ez6) - 413

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnbūvniecības tehnoloģija 2

Doc. T.Torims, Asist. V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 102

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Siltumprocesi tehnoloģiskajās sistēmās

Asoc.prof. G.Bunga, G.Pikurs , V36 (Ez6) - 104

18.15 - 19.50

Lekc. Detaļu apstrāde uz mašīnām ar ciparvadību

Doc. T.Torims, J.Vilcāns , V36 (Ez6) - 102 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Perspektīvās ražošanas objektu sistēmas (speckurss)

Doc. I.Boiko , V36 (Ez6) - 413 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Mērķēžu aprēķins (speckurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413

Lekc. Mazo uzņēmumu vadīšana

Asoc.prof. J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 103

16.30 - 18.05

Pr.d. Zinātniski pētniecisko darbu pamati

Doc. Ē.Prīmanis , V36 (Ez6) - 102

Lekc. Mērķēžu aprēķins (speckurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Griešanas teorija, fizikālie un siltumprocesi 2

Asoc.prof. G.Bunga, G.Pikurs , V36 (Ez6) - 104
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mērīšanas tehnoloģijas jaunākie virzieni (pamatkurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)