Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ražošanas tehnoloģija (RMMR0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mērīšanas tehnoloģijas jaunākie virzieni (pamatkurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 14.05

Lekc. Mērīšanas tehnoloģijas jaunākie virzieni (pamatkurss)

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 413
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnbūvniecības tehnoloģija

Doc. T.Torims, Asist. V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 102

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnbūvniecības tehnoloģija 2

Doc. T.Torims, Asist. V.Gutakovskis , V36 (Ez6) - 102

18.15 - 19.50

Lekc. Apstrādes jaunākās metodes mašīnbūvē

Asoc.prof. G.Bunga , V36 (Ez6) - 104
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ergonomika un dizains

Doc. I.Boiko , V36 (Ez6) - 413
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

MD Maģistra darbs

Prof. J.Rudzītis, Doc. T.Torims , Āz12 - 406
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 16.05

MD Maģistra darbs

Prof. J.Rudzītis, Doc. T.Torims , Āz12 - 406

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)