Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Telekomunikācijas (REBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Asist. G.Valters , Āz12 - 108 , Nedēļas: 4.-15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

Prof. A.Ozols , PV3/7 - 101
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Prof. A.Ozols , PV3/7 - 403 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Strauts , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Doc. M.Iltiņa , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Strauts , Āz12 - 419 , Nedēļas: nepāra , I apakšgrupa

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Strauts , Āz12 - 419 , Nedēļas: pāra , II apakšgrupa
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datormācība ( speckurss )

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Strauts , Āz12 - 102

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. A.Strauts , Āz12 - 300

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Doc. M.Iltiņa , Āz12 - 12
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Prof. P.Misāns , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-12.

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrība un magnētisms

Asoc.prof. A.Gulbis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datormācība ( speckurss )

Lekt. D.Puriševs , Āz12 - 108 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektrība un magnētisms

Asist. J.Grizāns , Āz12 - 405 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Asist. L.Legzdiņa , Ķīp6A/6B - 357 , II apakšgrupa

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. J.Kučerova , Āz12 - 1 , I apakšgrupa

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Doc. M.Iltiņa , Āz12 - 1a , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)