Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automātika un datortehnika (RDMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Prezentācijas prasme

Doc. Z.Lejniece , Āz12 - 102

Lekc.; Pr.d. Sociālā psiholoģija

Doc. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 139
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss)

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341

14.30 - 16.05

Lab.d. Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss)

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Prof. A.Lanka , Ķīp6A/6B - 350

Lekc.; Pr.d. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Doc. J.Bērziņš , M1/1 - 303 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Scēnu analīze

Prof. A.Glazs , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lab.d. Scēnu analīze

Asist. K.Boločko , D2 - 340 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)