Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automātika un datortehnika (RDGF0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datoru tīklu vadība

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Datoru tīkli un sistēmas

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datoru tīkli un sistēmas (studiju projekts)

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datoru tīklu vadība

Prof. V.Zagurskis , D2 - 351 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Interneta sistēmu projektēšana

Prof. V.Zagurskis , D2 - 351 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Prof. V.Zagurskis , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Datorvadības sistēmas un to projektēšana

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datorvadības sistēmas (studiju projekts)

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības plānošana

Asoc.prof. L.Vasiļjeva , D2 - 351

10.15 - 11.50

Lekc. Scēnu analīze un datorredze

Prof. A.Glazs , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lab.d. Scēnu analīze un datorredze

Asist. K.Boločko , D2 - 340 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Prof. Ģ.Vulfs , S1 - 407 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

Prof. Ģ.Vulfs , S1 - 407
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Interneta sistēmu projektēšana

Prof. V.Zagurskis , D2 - 351 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Interneta sistēmu projektēšana

Prof. V.Zagurskis , D2 - 351 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)