Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (RDCDK)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. Ņ.Nadežņikovs , K1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Diskrētā matemātika

Lekt. I.Eglīte , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgajā intelektā

Lekt. J.Ciekure, Prof. J.Grundspeņķis , D2 - 529

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Prof. A.Medvids , PV3/7 - 402

14.30 - 16.05

Lekc. Inženierķīmija

Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženierķīmija

Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Diskrētā matemātika

Prof. I.Volodko , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika

Prof. A.Medvids , PV3/7 - 403 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. Ņ.Nadežņikovs , M1/1 - 209 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmēšana datortīklu vidē

G.Jēkabsons , S1 - 509 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Programmēšana datortīklu vidē

G.Jēkabsons , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)