Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Asoc.prof. A.Baldiņš , KC6 - 223

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Prof. J.Grundspeņķis, Lekt. A.Anohina-Naumeca , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Prof. L.Zaiceva , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Programmatūras izstrādes tehnoloģija

Lekt. J.Bule , S1 - 511 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbība un investīcijas

Asoc.prof. L.Ādamsone , M1/1 - 307

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Doc. J.Mežiels , M1/1 - 304

Lekc.; Pr.d. Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana

Asoc.prof. L.Vasiļjeva , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads lietišķās datorzinātnēs

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ievads lietišķās datorzinātnēs

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Ievads lietišķās datorzinātnēs

Prof. O.Ņikiforova , - , Nedēļas: pāra

Lekc.; Lab.d. Lietišķo datorsistēmu programmatūra

Prof. L.Novickis , S1 - 507

Lekc.; Lab.d. Datorsistēmu projektēšanas pamati

Prof. M.Kirikova , D2 - 546

14.30 - 16.05

Lekc. Algoritmi un programmēšanas metodes

Asoc.prof. S.Kozlova , S1 - 515 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Mākslīgā intelekta pamati

Prof. J.Grundspeņķis, Lekt. A.Anohina-Naumeca , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Asoc.prof. S.Kozlova , - , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Algoritmi un programmēšanas metodes

Asoc.prof. S.Kozlova , S1 - 509 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. A.Baldiņš , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. A.Baldiņš , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)