Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Automātika un datortehnika (RDBF0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , M1/1 - 301

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Asoc.prof. A.Baldiņš , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Prof. J.Grundspeņķis, Lekt. A.Anohina-Naumeca , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lab.d. Robotu vadības sistēmas

I.Karpičs , S1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datorgrafikas praktiskie lietojumi

Asist. K.Boločko , S1 - 105 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Datorgrafikas praktiskie lietojumi

Asist. K.Boločko , S1 - 105

12.30 - 14.05

Lekc. Robotu vadības sistēmas

Prof. Z.Markovičs , S1 - 311

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mākslīgā intelekta pamati

Prof. J.Grundspeņķis, Lekt. A.Anohina-Naumeca , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. A.Baldiņš , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. A.Baldiņš , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)