Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -
O
T
R
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)