Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

PP Specializējošā prakse

Prof. E.Dzelzītis , -
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Brīvā izvēle

Doc. A.Kundziņa, Doc. A.Ješinska , Ķīp6A/6B - 245
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. E.Dzelzītis, Prof. B.Gjunsburgs , -
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. E.Dzelzītis, Prof. B.Gjunsburgs , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. E.Dzelzītis, Prof. B.Gjunsburgs , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)