Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (WBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc.; Pr.d. Siltumapgāde

Doc. A.Kundziņa , Ķīp6A/6B - 245

19.40 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Siltumapgāde

Doc. A.Kundziņa , Ķīp6A/6B - 245
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc.; Pr.d. Siltumapgāde (studiju projekts)

Doc. A.Kundziņa , Ķīp6A/6B - 245 , Nedēļas: 9.-16.

19.40 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Siltumapgāde (studiju projekts)

Doc. A.Kundziņa , Ķīp6A/6B - 245 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc.; Pr.d. Ievads būvmehānikā

Asoc.prof. A.Skudra , Ķīp6A/6B - 209 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Angļu valoda 2

H.Kalniņa , Ķīp6A/6B - 245 , Nedēļas: 9.-16.

19.40 - 21.00

Pr.d. Angļu valoda 2

H.Kalniņa , Ķīp6A/6B - 245 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Ievads būvmehānikā

Asoc.prof. A.Skudra , Ķīp6A/6B - 209 , Nedēļas: 1.-8.
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.00 - 14.00

Lekc.; Pr.d. Inženierkomunikāciju datorgrafika

Lekt. Z.Veide , Ķīp6A/6B - 441 , Nodarbības 4. un 19. martā

Lekc.; Pr.d. Inženierkomunikāciju datorgrafika 2

Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 441 , Nodarbības 9.un 16. aprīlī

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)