Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (WBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc. Apvienotā Eiropa un Latvija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 437 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Būvniecības plānošana un organizēšana

Doc. O.Caune , KC6 - 221 , Nedēļas: 9.-16.

19.40 - 21.00

Lekc. Būvniecības plānošana un organizēšana

Doc. O.Caune , KC6 - 221 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Apvienotā Eiropa un Latvija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 437 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 19.20

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.

19.40 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes

Asoc.prof. A.Greķis , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Brīvā izvēle

Doc. I.Platais, Doc. V.Vrubļevskis, Asoc.prof. U.Pelīte , Ķīp6A/6B - 245 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Pilsētu inženiersistēmu plānošana

Doc. A.Ješinska, Doc. A.Kundziņa, Doc. R.Neilands , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)