Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256
O
T
R
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

MD Maģistra darbs

Prof. A.Krēsliņš , -
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

MD Maģistra darbs

Prof. A.Krēsliņš , -
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

MD Maģistra darbs

Prof. A.Krēsliņš , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

MD Maģistra darbs

Prof. A.Krēsliņš , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)