Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 2

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lekc. Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 2

Asoc.prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Lekc. Varbūtības teorija inženieraprēķinos

Prof. A.Paeglītis, Asist. V.Straupe , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Pr.d. Varbūtības teorija inženieraprēķinos

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 515
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)

S.Miesniece, Doc. A.Kanbergs , Kr1 - 36 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)

Doc. A.Kanbergs, Doc. A.Podgornovs , Kr1 - 109 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)

S.Miesniece , Kr1 - 36 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads transporta plūsmas teorijā 2

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lekc. Autoceļu labiekārtošana

Lekt. J.Bidzāns , Ķīp6A/6B - 515

Lekc.; Pr.d. Transportbūvju estētika

Lekt. I.Rozentāle , Ķīp6A/6B - 336

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi

Lekt. J.Bidzāns , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Pr.d. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi

Lekt. J.Bidzāns , Ķīp6A/6B - 136 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 2

Asoc.prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 515 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.00 - 16.00

Rezerv. Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 2

Asoc.prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 334 , Patstāvīgais darbs
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.00 - 14.00

Kons. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu)

Asoc.prof. A.Zariņš, Prof. A.Paeglītis, Asist. E.Šuvarikova, Lekt. I.Rozentāle, Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 336

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)