Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 2

J.Naudžuns , Ķīp6A/6B - 133

12.30 - 14.05

Lekc. Pārvadājumi un transporta sistēmas

J.Naudžuns , Ķīp6A/6B - 133

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 2

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 133

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana

J.Reķe , Ķīp6A/6B - 133
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Koka tilti (studiju projekts)

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 336 , Āzenes 16 - 330

12.30 - 14.05

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts I) 2

J.Naudžuns , Ķīp6A/6B - 319 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Transports un vide

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Lekc. Autoceļu būvniecība (pamatkurss)

Lekt. B.Jeļisejevs , Ķīp6A/6B - 132

18.15 - 19.50

Pr.d. Autoceļu būvniecība (pamatkurss)

Lekt. B.Jeļisejevs , Ķīp6A/6B - 515 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 14.00

Rezerv. Autoceļi (studiju projekts I) 2

J.Naudžuns, Asoc.prof. A.Zariņš, Asist. E.Šuvarikova , Ķīp6A/6B - 334 , Studentu patstāvīgais darbs pie projekta
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 2

Doc. M.Zemītis , Ķīp6A/6B - 133

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 133
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.00 - 13.00

Rezerv. Koka tilti (studiju projekts)

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 334 , Āz 16-330 Patstāvīgais darbs pie projekta

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)