Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Būvniecības plānošana un organizēšana

Doc. O.Caune , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Lekc. Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

A.Karpovičs , Ķīp6A/6B - 131 , Izvēles priekšmets
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ēku rekonstrukcija un restaurācija 2

Lekt. K.Kostjukovs , Ķīp6A/6B - 132 , Izvēles priekšmets

10.15 - 11.50

Pr.d. Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts)

Lekt. M.Tūna, Asist. E.Šķēle , Ķīp6A/6B - 302

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Koka un plastmasu konstrukcijas

Doc. I.Mieriņš , Āz12 - 101

14.30 - 16.05

Lekc. Ģeotehnikas pamatkurss 2

Lekt. K.Bondars, Asist. E.Šķēle , Āz12 - 101

16.30 - 18.05

Lekc. Cenu veidošana būvniecībā

Asoc.prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Izvēles priekšmets

18.15 - 19.50

Lekc. Cenu veidošana būvniecībā

Asoc.prof. J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra , Izvēles priekšmets
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Praktiskā būvfizika

Lekt. K.Kostjukovs , Ķīp6A/6B - 204 , Izvēles priekšmets

Lekc.; Pr.d. Būvkonstrukciju pastiprināšana

Doc. A.Ūdris , Ķīp6A/6B - 221 , Izvēles priekšmets

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Sanitārās tehnikas iekārtu montāžas tehnoloģija

Doc. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 308 , Izvēles priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc. Dzelzsbetona konstrukcijas 2

Asoc.prof. L.Pakrastiņš, Lekt. V.Mitrofanovs, Asist. A.Sprince , Āz12 - 101

14.30 - 16.05

Lekc. Latvijas būvnormatīvi

Lekt. J.Kaurāts , Āz12 - 101
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Dzelzsbetona konstrukcijas (studiju projekts)

Asoc.prof. L.Pakrastiņš, Lekt. V.Mitrofanovs, Asist. A.Sprince , Ķīp6A/6B - 319

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Betonmācība 2

Doc. J.Biršs, Doc. G.Šahmenko, Asist. P.Kara , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Betonmācība 2

Doc. J.Biršs , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Datorizētā projektēšana

Lekt. I.Jurāne, Doc. J.Auzukalns, Lekt. V.Stroževa , Ķīp6A/6B - 441 , Izvēles priekšmets

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)