Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Enerģētika un elektrotehnika (REBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vadības sistēmas enerģētikā un transportā

Prof. V.Čuvičins , Kr1 - 21 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Vadības sistēmas enerģētikā un transportā

Prof. V.Čuvičins , Kr1 - 21 , Nedēļas: 1.-12.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati 2

Prof. J.Gerhards, Doc. K.Timmermanis , Kr1 - 21 , 1-8.n.-doc.K.Timmermanis, 9-16.n.-prof.J.Gerhards

12.30 - 16.05

Lab.d. Elektriskās sistēmas 2

Asoc.prof. I.Zicmane , Kr1 - 212 , Nedēļas: 10.,14. , 10.ned.-1gr.,14.ned.-2.gr.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektriskās sistēmas 2

Asoc.prof. I.Zicmane , Kr1 - 21

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati 2

K.Bērziņa , Kr1 - 127 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Elektriskās sistēmas 2

Asoc.prof. I.Zicmane , Kr1 - 21 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Gaisvadu elektroapgādes līnijas

O.Makreckis , V 56/58 - 1 , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Kabeļu elektroapgādes līnijas

O.Makreckis , V 56/58 - 1 , Brīvā izvēle

12.30 - 16.05

Lab.d. Vadības sistēmas enerģētikā un transportā

Prof. V.Čuvičins , Kr1 - 212 , Nedēļas: 9.,11. , 1.gr. Kr1-212, 2.gr. Kr1-224.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana

Asoc.prof. L.Vasiļjeva , KC6 - 409 , Brīvā izvēle

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana

Asoc.prof. L.Vasiļjeva , KC6 - 409 , Brīvā izvēle.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)