Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Enerģētika un elektrotehnika (REMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 18.05

Lab.d. Enerģētisko sistēmu drošums

Doc. A.Kutjuns , Kr1 - 108 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Lielas enerģētiskas sistēmas un to attīstība

Asoc.prof. S.Guseva , Kr1 - 11 , Nedēļas: 8.-15.

12.30 - 14.05

Lekc. Enerģētisko sistēmu drošums

Prof. J.Gerhards , Kr1 - 21 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lielas enerģētiskas sistēmas un to attīstība

Asoc.prof. S.Guseva , Kr1 - 11

12.30 - 16.05

Lab.d. Lielas enerģētiskas sistēmas un to attīstība

Asoc.prof. S.Guseva, Prof. A.Mahņitko , Kr1 - 22 , Nedēļas: 7.,10.,13.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)