Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas (REBY0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Radioraidītāju un uztvērēju ierīces

Doc. J.Sikeržickis , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lekc. Radioraidītāju un uztvērēju ierīces

Doc. J.Sikeržickis , Lo1/V - 312

14.30 - 16.05

Lekc. Datori vadībā

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 215

16.30 - 18.05

Lekc. Informācijas tehnoloģiju menedžments

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 215
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Lekc. Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati

E.Grabs , Lo1/V - 312

10.45 - 12.15

Lekc. Datortīkli

Prof. E.Pētersons , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lekc. Regulēšanas teorijas pamati

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 312
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Analogās ierīces

M.Kuļikovs , Lo1/V - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Analogās ierīces

M.Kuļikovs , Lo1/V - 312

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Prof. R.Taraškevičs , Āz12 - 102

Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 139

Lekc. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 10.30

Lekc. Informācijas pārraides un ciparu sakaru transporta sistēmu pamati

E.Grabs , Lo1/V - 312

10.45 - 12.15

Lekc. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lab.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 312a , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)