Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. V.Koliškina , V36 (Ez6) - 521

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. L.Derkača , V36 (Ez6) - 434

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Lekt. V.Koliškina , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 517

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads specialitātē

Lekt. M.Urbaha , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Loģistika (pamatkurss)

Lekt. M.Urbaha , Lo1/V - VII

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta uzdevumu formalizācija un programmēšana

Doc. D.Santalova , Lo1/V - VII

14.30 - 16.05

Lab.d. Transporta uzdevumu formalizācija un programmēšana

Doc. D.Santalova , - , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Teorētiskā mehānika

Asoc.prof. I.Tipāns , K1 - 301 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

V.Novikovs , PV3/7 - 403 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Teorētiskā mehānika

Doc. T.Novohatska , K1 - 301 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

V.Novikovs , PV3/7 - 101
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās)

Lekt. Z.Smorodova , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lab.d. CAD/ CAE tehnoloģijas (mašīnzinībās)

Lekt. Z.Smorodova , - , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)