Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads specialitātē

Asoc.prof. M.Mezītis , In8a - 214 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datortehnoloģijas transportā

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 215 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

Asoc.prof. L.Sergejeva , In8a - 2

14.30 - 16.05

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Asoc.prof. V.Urbāne , Ķīp6A/6B - 209 , Nedēļas: 1.-8.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika 2

Doc. N.Budkina , Ķīp6A/6B - 344

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Materiālzinības

Asoc.prof. J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Doc. N.Budkina , V36 (Ez6) - 530 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Materiālzinības

G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Prof. R.Taraškevičs , Āz12 - 102 , Humanitāro priekšmetu izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

V.Novikovs , PV3/7 - 403 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda 2

I.Kočote , Ķīp6A/6B - 344

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Doc. N.Budkina , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika 2

V.Novikovs , PV3/7 - 101
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā mehānika

Asoc.prof. I.Tipāns , K1 - 201 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Tehniskā mehānika

Asoc.prof. I.Tipāns , K1 - 201

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)