Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mehāniskās svārstības un akustika

Lekt. M.Eiduks , V36 (Ez6) - 334 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc. Mehāniskās svārstības un akustika

Lekt. M.Eiduks , V36 (Ez6) - 334 , Specializējošais studiju priekšmets

Pr.d. Mikro- un nanotehnoloģijas

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: pāra , Specializējošais studiju priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Mikro- un nanotehnoloģijas

Prof. G.Sagalovičs , V36 (Ez6) - 522 , Specializējošais studiju priekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 437 , Humanitāro priekšmetu izvēle
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Nelineārā dinamika. Ievads

Prof. M.Zakrževskis , V36 (Ez6) - 334 , Brīvās izvēles studiju priekšmets

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Doc. J.Kalinka , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Mehānika

Asoc.prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās) 2

Doc. J.Kalinka , V36 (Ez6) - 436

16.30 - 18.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406 , Brīvās izvēles priekšmet

Lekc. Ražošanas automatizācijas elektroniekārtas

Asoc.prof. A.Šulcs , V36 (Ez6) - 345 , Specializējošais studiju priekšmets

16.30 - 18.45

Lekc.; Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze (pamatkurss)

Prof. J.Auziņš , V36 (Ez6) - 334 , Specializējošais studiju priekšmets
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 09.50

Lekc. Ražošanas automatizācijas pamati

Asoc.prof. A.Šulcs , V36 (Ez6) - 337 , Specializējošais studiju priekšmets

10.15 - 11.50

Pr.d. Ražošanas automatizācijas pamati

Asoc.prof. A.Šulcs , V36 (Ez6) - 337 , Specializējošais studiju priekšmets

Lekc.

Asoc.prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 115

12.30 - 14.05

Pr.d. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra , Specializācijas priekšmets

Lab.d. Mehānika

Asoc.prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 115 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Mašīnu elementi

Prof. G.Upītis , V36 (Ez6) - 522 , Specializācijas priekšmets

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Prof. R.Taraškevičs , Āz12 - 102 , Humanitāro priekšmetu izvēle

Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 139 , Humanitāro priekšmetu izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Prof. V.Gonca , V36 (Ez6) - 320 , Nedēļas: nepāra , Specializējošais studiju priekšmets

Lekc.; Pr.d. Iekšdedzes motoru pamatkurss

Doc. V.Šneps-Šneppe , V36 (Ez6) - 221 , Brīvās izvēles studiju priekšmets

10.15 - 11.50

Lekc. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Prof. V.Gonca , V36 (Ez6) - 320 , Specializējošais studiju priekšmets

12.30 - 14.05

Lekc. Dizaina ekonomiskie pamati

Doc. E.Milašs , V36 (Ez6) - 341 , Brīvās izvēles studiju priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Dizaina ekonomiskie pamati

Doc. E.Milašs , V36 (Ez6) - 341 , Brīvās izvēles studiju priekšmets
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Doc. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 434 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Inženiertehniskie mērījumi un eksperimenti

Asoc.prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406 , Brīvās izvēles priekšmets

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)