Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Inženierķīmija

Asoc.prof. I.Rozenštrauha , PV3/7 - 414 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Āz12 - 105 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika 2

V.Vītiņš , PV3/7 - 403 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika I

Asoc.prof. U.Zītars, Asoc.prof. Ņ.Nadežņikovs , M1/1 - 209 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Tehniskā termodinamika

Doc. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 205

14.30 - 16.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 2

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 517

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. Ļ.Ņikuļina , V36 (Ez6) - 436

Pr.d. Angļu valoda 2

Lekt. J.Vasiļjeva , V36 (Ez6) - 434
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 530

12.30 - 14.05

Pr.d. Tehniskā termodinamika

Lekt. A.Soročins , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 530 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Saskarsmes pamati

Doc. L.Girsova , V36 (Ez6) - 528
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. U.Zītars , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Inženierķīmija

Asoc.prof. I.Rozenštrauha , PV3/7 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Doc. V.Vītiņš , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Pr.d. Sports 2

Asoc.prof. V.Bonders , Āz12 - 406

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)