Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transporta elektronika un telemātika (RECT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.45 - 12.15

Lekc. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

14.30 - 16.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

PP Prakse

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

10.15 - 11.50

PP Prakse

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

14.30 - 16.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

16.30 - 18.05

Pr.d. Bakalaura darbs ar projekta daļu

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

PP Prakse

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

10.15 - 11.50

PP Prakse

Prof. A.Klūga , Lo1/V - 216

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)