Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Prezentācijas prasme

Doc. Z.Lejniece , Āz12 - 102
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Apstrādes teorija un procesi

Asoc.prof. G.Bunga , V36 (Ez6) - 104

12.30 - 14.05

Pr.d. Materiālu pretestība

Asoc.prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 530

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

O.Salfetņikova , V36 (Ez6) - 434 , 2.apakšgrupa

Pr.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 1.apakšgrupa

16.30 - 18.05

Pr.d. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 415 , 2.apakšgrupa
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Mašīnu un aparātu elementi (studiju projekts)

E.Cēders , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Mašīnu un aparātu elementi (studiju projekts)

E.Cēders , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Tirgzinības

Asist. B.Levina , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Plūsmas mehānika

G.Pikurs , V36 (Ez6) - 112 , Nedēļas: nepāra , 2.apakšgrupa

Lekc. Vispārīgā metroloģija, papildnodaļas

E.Šīrons , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu un aparātu elementi

E.Cēders , V36 (Ez6) - 521

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālu pretestība

Asoc.prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 521

16.30 - 18.05

Lekc. Plūsmas mehānika

Asist. K.Kravalis , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Plūsmas mehānika

Asist. K.Kravalis , V36 (Ez6) - 112 , Nedēļas: pāra , 1.apakšgrupa
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. Ļ.Ņikuļina , Ķīp6A/6B - 454 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Angļu valoda

Lekt. Ļ.Ņikuļina , Ķīp6A/6B - 454 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 18.30

PP Konstruktoru prakse

Prof. J.Rudzītis , Āz12 - 406 , Prakse notiks vasaras semestrī

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)