Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides zinātne (REBX0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Transports un vide

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Apvienotā Eiropa un Latvija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 437
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 511

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

Prof. R.Taraškevičs , Āz12 - 102

Lekc.; Pr.d. Mazās grupas un personības socioloģija

Doc. L.Girsova , Ķīp6A/6B - 139
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 18.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģisko pētījumu pamati

Doc. K.Valters , Kr1 - 10

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)