Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2010./2011. gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2010./2011. gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Enerģijas pārveidošana un racionāla izmantošana

Prof. I.Veidenbergs, A.Kamenders , Kr1 - 33
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Energoapgādes socioekonomiskie aspekti

Prof. G.Bažbauers , Kr1 - 33
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte

Prof. D.Blumberga , Kr1 - 11
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Vides tehnoloģijas 2

Prof. D.Blumberga, Lekt. L.Ozoliņa , Kr1 - 11
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Atjaunojamie energoresursi

Prof. G.Bažbauers , Kr1 - 11 , Renewable energy sources. Angļu valodā.

16.30 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Siltuma apgādes optimizācija

Prof. M.Gedrovičs, Doc. I.Bekmanis , Kr1 - 32
S
E
S
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Vides tehnoloģijas 2

Prof. D.Blumberga , Kr1 - 10 , Nedēļas: 6.,8.,10.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)